Maganda Araw po mahal naming mga magulang at mag-aaral ng Antonio M. Serapio Elementary School. Muli po tayong magkita-kita sa ikatlong araw ng ating Parent-Teacher Engagement. Na gaganapin mamayang ika-2:30 ng hapon sa via zoom na naka-broadcast sa pamamagitan ng Facebook Live at watch party ng mga guro (adviser) sa bawat facebook group ng baitang at pangkat. Halina’t manuod at laging tandaan, lamang ang may alam.